Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Kaya Mezarları

Adanın doğusunda Kapıkaya mevkiinde, ana yolun yaklaşık 200 m batısında yer almaktadır. Yaklaşık 3 m yüksekliğe sahip andezit blok kayanın üzerine, batı yönüne doğru bakan yan yana iki kaya mezarının oyulmuş olduğu bir yapıdır.  Yapının hangi dönemden kaldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilmektedir.

Fotoğraflar