Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Yeni Bademli Höyük; Höyüğün batı terasında Eski Tunç Çağı’na ait kap parçalarının çok yoğun olması, yüzeyin hemen altında Eski Tunç Çağ tabakalarının var olduğu fikrini vermektedir.

Gökçeada Gökçe Höyük; Kuzu limanından ve Gökçeada merkezden gelen yolun kesiştiği yerde, yol ile deniz arasında yaklaşık 5 m. yükseklikte bir tepe olup, yerleşim alanı tepe ile yol arasındaki alandadır. Höyüğün anakara ile karşı karşıya olması nedeniyle Anadolu, Adalar ve Avrupa arasındaki kültür ilişkisini ortaya koyması açısından önemlidir.

Uğurlu Köyü Pirkos Höyüğü; Erken Tunç Çağı (MÖ 3000) özellikleri gösteren seramik parçaları bulunmuştur. Ayrıca, MÖ 6. yy’dan başlayarak Hellenistik, Roma ve Bizans dönemi özelliklerini gösteren seramik parçalarını gözlenmiştir.

Uğurlu Zeytinli Höyük; Uğurlu köyü sınırları içinde zeytinli mevkiinde bulunmaktadır. Neolitik, kalkolitik ve tunç çağı özellikleri görünmektedir. Höyüğün yaklaşık MÖ 8000 bin yılının sonlarında, MÖ 2000 bin yıllarında kadar iskân gördüğü anlaşılmaktadır.

Fotoğraflar