Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Hacı Baliğ Camii

Her ne kadar kitabesinde yapımına ilişkin bilgi bulunmuyor olsa da kaynaklar incelendiğinde Bayramiç’e ilk gelen Türk boyunun yöneticisi Ahi Hızır Emir Bey tarafından 1357 yılında yaptırıldığı anlaşılan Hacı Baliğ Camii, ilçenin ilk camisi olma özelliğine sahiptir.