Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Feneraltı mevkiinde bulunan Çilehane denize doğru bakan ana kayanın oyularak yapılmış halidir ve yaklaşık 3 metre karelik bir hücre oda şeklindedir. Çilehanenin bir giriş kapısı ve küçük bir penceresi bulunmaktadır. Yazıcı Zade Mehmet Efendinin burada, 7 yıl sonunda Muhammediye eserini bitirmesi nedeniyle yapının halk arasında saygı gördüğü belirtilmektedir. Çilehane adının verilmesinin sebebi olarak Yazıcızade Mehmet Efendinin zaman zaman burada inzivaya çekilmesi olarak belirtilmektedir.

Fotoğraflar