Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Aynalı Çarşı

Çanakkale merkezde Çarşı Caddesi üzerinde yer alan Aynalı Çarşı’nın günümüzde bir tek Çarşı Caddesi üzerinde bulunan giriş kapısının orijinal kaldığı ifade edilmektedir.  Kesme taşlardan yapılmış kapı, yuvarlak kemerli ve üçgen alınlıklı olup kapının üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. Hem Osmanlıca hem de İbranice olarak yazılmış olan yapım kitabesine göre çarşı, II. Abdülhamid’in izni ile 1890 yılında Çanakkale’nin ileri gelen Yahudi tüccarlarından İlya Halyo tarafından yaptırılmıştır. Ancak Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde çarşının varlığından söz edilmesi, çarşının daha önceden var olduğu, İlya Halyo tarafından ise sadece onarılmış olabileceğini akla getirmektedir. Çarşı Gelibolu Savaşlarında bombalanma sonucu yanarak tahrip olmuş, 2004 yılında Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu tarafından yapılan proje ile yeniden yapılmıştır.

Fotoğraflar