Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Aleksandreia Troas Antik Kenti

Ezine ilçesi Dalyan Köyü sınırları içinde Kestanbolluk mevkiinde bulunan Aleksandreia Troas Antik Kenti, MÖ 310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos tarafından kurulmuştur. Geyikli veya Tuzla üzerinden ulaşılabilen antik kente doğru yapılan yolculuk sırasında, hangi güzergâh tercih edilirse edilsin, dikkatli bir şekilde yolun sağ ve sol tarafında bulunan araziler gözlemlendiğinde antik kente ait belli belirsiz birçok kalıntının ziyaretçilere eşlik ettiği görülmektedir. Yol boyunca gözlemlenen kalıntılar ve bu esnada antik kente ulaşmak için kat edilen mesafe düşünüldüğünde Aleksandreia Troas Antik Kenti’nin vaktiyle ne denli büyük bir kent olduğu anlaşılabilmektedir. Nitekim araştırma sonuçları kentin, 9 km’ye varan sur duvarlarının uzunluğu ile Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olduğunu ve hatta zamanında kentin Doğu Roma’nın başkenti olmasına yönelik çalışmalarda bulunulduğunu ortaya koymaktadır. Hıristiyanlığı yaymak için büyük çaba sarf eden Tarsuslu Aziz Paulos tarafından iki kez ziyaret edilmiş Aleksandria Troas, Hıristiyanlığın kutsal kentleri arasındadır.

Fotoğraflar