Aradığınız Her Neyse Çanakkale'de!

Kent Müzesinde, Sabit Müze Sergisi yanında, iki aylık periyodlarla kentle ilgili süreli sergiler; her Çarşamba konferans, sohbet, panel ya da dinleti etkinlikleri; çocukların kenti tanımasına yönelik olarak kent gezisi ve bilgilendirme çalışmaları; kentin yaşlılarıyla "Sözlü Tarih" belgelemesi gibi etkinlikler yapılmaktadır. Müzenin iki ayda bir yayınlanan Fetva adlı bir dergisi bulunmaktadır.

Fotoğraflar